Warsztaty w Ekopracowni

Ekopracownia, która powstała w naszej szkole uzupełnia pracownię biologiczną oraz chemiczno-fizyczną i jest rozszerzeniem edukacyjnych działań ekologicznych. Dzięki uzyskanemu dofinansowaniu wzbogaciliśmy naszą szkołę w pomoce dydaktyczne, dzięki którym nauczanie z wykorzystaniem metod praktycznych jest bardziej efektywne.

Wizualizacja zjawisk fizycznych, dokonywanie pomiarów, eksperymenty pozwoliły naszym uczniom lepiej zrozumieć prawa i procesy zachodzące w otaczającej ich przyrodzie. Na tej podstawie można więc budować wiedzę i świadomość ekologiczną i wprowadzać treści dotyczące odnawialnych źródeł energii, a w dzieciach i młodzieży kształtować poczucie odpowiedzialności za swoje środowisko

Przygotowana w ramach projektu klasopracownia została wyposażona w nowoczesne i wygodne miejsca dla uczniów. Zamontowana tablica multimedialna pozwala prezentować filmy i materiały, działać praktycznie, prezentować wyniki pomiarów i badań. Różnego rodzaju pomoce dydaktyczne to w większości zestawy doświadczalne, które pozwalają uczniom zdobywać wiedzę, obserwować i samodzielnie przeprowadzać doświadczenia z zakresu pozyskiwania, przetwarzania, zachowywania i wykorzystania energii słonecznej, wodnej, wiatrowej, itp. Wykonują eksperymenty z pojazdami napędzanymi energią słoneczną, tworzą i programują np. roboty.

Utworzenie ekopracowni i wyposażenie jej w nowoczesne pomoce dydaktyczne pozwoliło uatrakcyjnić zajęcia poprzez wykorzystanie praktycznych działań uczniów. Zapraszamy do obejrzenia zdjęć:

 

Skip to content