Warsztaty z Programu Profilaktyki Uzależnień Behawioralnych i spotkanie z policjantami

Pierwszego grudnia najstarsi uczniowie naszej szkoły (kl. VII i VIII) uczestniczyli w warsztatach „Uzależnienia behawioralne”, podczas których prelegentka przypomniała im o prowadzeniu zdrowego trybu życia i uzależnieniach, na jakie podatni są młodzi ludzie.

Program Profilaktyki Uzależnień Behawioralnych skierowany jest do uczniów 7 – 8 klasy szkoły podstawowej. Celem programu jest podniesienie poziomu wiedzy dotyczącej zagrożeń związanych z uzależnieniami behawioralnymi oraz mechanizmu uzależnienia od czynności.

Celem spotkania było:
  • psychoedukacja w zakresie problematyki uzależnień behawioralnych,
  • rozwijanie świadomości zagrożenia jakim jest uzależnienie od czynności,
  • wzbudzenie refleksji na temat skutków i długofalowych konsekwencji podejmowania zachowań ryzykownych.

Następnie spotkali się z panami policjantami, którzy zaproszeni przez p. Barbarę Sowa opowiedzieli im o odpowiedzialności nieletnich wobec prawa oraz o pracy w zawodzie policjanta. Następnie udzielali odpowiedzi na pytania zadawane przez młodzież. Efektem tych spotkań była praca projektowa – uczniowie klasy VIII przygotowali na lekcjach wos-u plakaty informacyjne.

Skip to content