Włącz historię! – Akcja BohaterON – cz. 1 – W przedszkolu

Nasza szkoła zaangażowała się w tym roku w akcję historyczną – BohaterON. Jak czytamy na stronie organizatora:

BohaterON – włącz historię! to ogólnopolska kampania mająca na celu upamiętnienie i uhonorowanie uczestników Powstania Warszawskiego oraz promocję historii Polski XX wieku. Jest realizowana od 2016 roku przez trzy wrocławskie organizacje: Fundację Rosa, Fundację Sensoria i Fundację Pokolenia Kolumbów, których działaniom przyświeca hasło: Pamięć – Edukacja – Pomoc. 

Nazwa akcji stanowi połączenie dwóch słów – polskiego „bohater” oraz angielskiego „ON”, czyli „włączyć”. Angielskie „ON”, zapożyczone zostało z popularnego przymiotnika „on-off”. Nazwa projektu ma sygnalizować chęć włączenia do świadomości społecznej wydarzeń realizowanych w celu promocji dziejów naszego narodu oraz historii ludzi żyjących w czasach drugiej wojny światowej i wykazujących się patriotyczną postawą – osób, które nie chciały zostać bohaterami i wcale się za nich nie uważają, ale narażając swoje zdrowie za walkę o ojczyznę, stały się wzorami do naśladowania.

Nasi uczniowie biorą udział w akcji wg zaplanowanego przez koordynatora akcji (ucząca historii w naszej szkole pani Barbara Sowa) programu:

  1. Wychowawcy przeprowadzają ze swoimi klasami lekcje nt Powstania Warszawskiego korzystając z materiałów przygotowanych przez organizatora.
  2. Uczniowie pod opieką nauczycieli biorą udział w grze terenowej (łącząc wiedzę historyczną i ruch na świeżym powietrzu) wg pomysłu koordynatora akcji (nauczyciel historii w naszej szkole) , podczas której czytając mapę i wykorzystując współrzędne lokalizacji odszukują skrytki, poznają postacie żyjących Powstańców i wykonują zadania z nimi związane.
  3. Uczniowie nagrywają video-pocztówkę dla żyjących uczestników powstania korzystając ze sprzętu Laboratoriów Przyszłości.
  4. Nauczyciel historii – koordynator akcji przygotowuje sprawozdanie z przeprowadzonych działań.

Jako pierwsi akcję BohaterON zaczęli najmłodsi – dzieci z oddziału przedszkolnego, dla których zajęcia wg scenariusza organizatorów (dostosowanego do wieku i wrażliwości najmłodszych) przeprowadziła wychowawczyni. Pani Magdalena Gębarowska wprowadziła swoich podopiecznych w tematykę Powstania Warszawskiego i losy Powstańców. Opowiedziała im o akcji BohaterON i wyjaśniła, dlaczego bierzemy w niej udział. Podczas pogadanki w kole przybliżyła im temat wojny i Powstania Warszawskiego. Wyjaśniła również czym jest konflikt i jakie istnieją sposoby jego rozwiązania. Następnie przedszkolaki obejrzały materiał wideo. Było to przedstawienie kukiełkowe pt.: „Niebajka o Powstaniu Warszawskim„. Podczas rozmowy z wychowawczynią  na temat obejrzanego materiału tworzyły definicję bohatera i patrioty, rozmawiały o symbolach narodowych. W trakcie zabawy ruchowej z torem przeszkód miały dostarczyć wiadomość tak, jak robili to podczas powstania młodzi kurierzy. Następnie dzieci wykonały pracę plastyczną – papierowe myszki – pacynki paluszkowe, które potem wykorzystały do odegrania scenek na temat rozwiązywania konfliktów.

Zapraszamy do obejrzenia fotogalerii z przeprowadzonych zajęć.

Tekst: koordynator akcji p. Barbara Sowa,

Foto: p. Magdalena Gębarowska

Skip to content