Włącz historię! – Akcja BohaterON. Video-pocztówka dla Powstańców

Praca plastyczna uczniów klasy I

Na zakończenie akcji BohaterON. Włącz historię! nasi uczniowie nagrali video-pocztówkę dla żyjących Powstańców. Wyrażają im swój podziw oraz wdzięczność za za trud i poświęcenie. Klasy młodsze prezentują podczas nagrania plakaty, jakie powstały podczas lekcji wychowawczych.

Do nagrania materiału został użyty sprzęt zakupiony w ramach Laboratoria Przyszłości.

koordynator akcji – Barbara Sowa

Skip to content