Wyjazd do parku trampolin

W dniu 15  lutego 2019 r. część uczniów naszej szkoły wyjechało do parku trampolin w Nowym Sączu.

Opiekę nad uczniami pełnili p. Bożena Tarsa, Elżbieta Ligęza oraz p. Rafał Rybowicz.

Skip to content