Wypoczynek w Gnieźnie „U źródeł Państwa Polskiego”

Stowarzyszenie Przyjaciół Wsi Sędziszowa i Okolic organizuje wypoczynek letni w Gnieźnie od 7 sierpnia do 14 sierpnia 2022 roku. Grupa 30 uczniów (od 4 klasy wzwyż)

Termin zgłoszenia do 4 czerwca 2022 r.
tel. 798 374 599
Koszt wycieczki.wypoczynku 1500 zł.

Zakwaterowanie w hotelu Adalbertus przy samej katedrze.

Zwiedzanie Poznania, Gniezna, Kruszwicy.


W czasie tygodniowego wypoczynku „U źródeł Państwa Polskiego” 30 beneficjentów poznawać będzie dziedzictwo narodowe Polski u źródeł jej państwowości.

W czasie spotkania przedwyjazdowego zapoznają się ze sobą a w czasie kolonii przeprowadzane będą też zajęcia integrujące grupę. Prowadzić je będą nauczyciele opiekunowie uczniów. W zajęciach integrujących będą brać udział wszyscy beneficjenci. Rozwijanie wiedzy i umiejętności u uczniów, to ważny temat w europejskiej edukacji. Uważamy, że nauka poprzez aktywną edukację, przeżywanie to najlepsza droga do podnoszenia wiedzy i umiejętności w zakresie wychowania obywatelskiego czy pogłębiania historii własnej Ojczyzny.

My chcemy wyjść takiemu zapotrzebowaniu naprzeciw. Jest po temu wspaniała okazja niedawna rocznica 100 – lecia Odzyskania Niepodległości przez Polskę

Będziemy korzystać przede wszystkim ze wsparcia wykwalifikowanych przewodników po odwiedzanych miejscach.

Uczestnicy będą też fotograficznie dokumentować atrakcyjne zajęcia i warsztaty z historii i edukacji obywatelskiej. Zdjęcia z warsztatów/lekcji muzealnych zaprezentujemy na podsumowaniu wyjazdu (na stronie internetowej stowarzyszenia/szkół).

Organizacja wycieczek i warsztatów edukacyjnych.

– W ramach tego działania uczestnicy zwiedzą Kruszwicę, Biskupin, Gniezno pierwszą stolicę Polski i zarazem pierwszą metropolię kościelną, miasto św. Wojciecha. W ramach warsztatów poznawać będą dzieje Polski. To właśnie w Gnieźnie arcybiskupi a później prymasi dokonywali koronacji królewskich. Po tych wybitnych postaciach i ich działalności pozostało wiele pamiątek w postaci budowli, ważnych dokumentów i drogocennych fundacji. Wspaniała gotycka katedra wraz z jej podziemiami, niezwykłe Drzwi Gnieźnieńskie, ogromny skarbiec katedralny, niezliczona ilość dokumentów i ksiąg znajduje się w Archiwum Archidiecezjalnym w Gnieźnie.

Będą uczestniczyć w aktywnych lekcjach muzealnych m.in. „Archeologia Wzgórza Lecha – tajemnice wydobytych przedmiotów”. Odbędą wycieczki w ramach zajęć warsztatowych na Ostrów Lednicki, do Poznania – Ostrów Tumski, Katedra – groby Mieszka I i Bolesława Chrobrego.

– W Wielkopolskim Muzeum Niepodległości w Poznaniu będą uczestniczyć w warsztatach „Patriotyzm wczoraj i dziś”.

– Dowiedzą się też o roli Jana Ignacego Paderewskiego odnośnie zwycięskiego Powstania Wielkopolskiego w 1918 r.

– Będą mieć niebywałą okazję zwiedzić Pomnik Historii „Wyspa – Ostrów Lednicki”, położoną na Jeziorze Lednickim. Ostrów Lednicki ze względu na unikatowe wartości historyczne, architektoniczne, materialne i niematerialne jest miejscem wyjątkowym. W czasach Mieszka I i Bolesława Chrobrego pełnił rolę centrum wczesnopiastowskiej Polski. Będą zarówno zwiedzać z przewodnikiem jak i uczestniczyć w lekcji muzealnej. Zobaczą na Ostrowie Tumskim „Skarby Piastów”. Badania archeologiczne przyczyniły się do odkrycia wielu zabytków ruchomych w tym dar cesarza Ottona III dla Bolesława Chrobrego.

– W Gieczu aktywnie będą uczestniczyć w lekcji muzealnej „Jak powstawała Polska?”. Giecz — jeden z centralnych grodów Polski wczesnośredniowiecznej. Obecnie znajduje się tam Rezerwat Archeologiczny i ekspozycja muzealna na grodzie.

Punktem noclegowym i żywieniowym kolonii będzie Dom Pielgrzyma „Adalbertus” w Gnieźnie.

Grupa docelowa 30 uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych.

Zawsze staramy się poszerzać naszą działalność na mieszkańców innych miejscowości.

Wypoczynek daje możliwości tworzenia sieci pozytywnych relacji społecznych i integracji.

Wszystkie działania związane z kolonią/wypoczynkiem zostaną przeprowadzone przez Stowarzyszenie Przyjaciół Wsi Sędziszowa i Okolic.

W ramach wolontariatu: koordynator, kierownik wypoczynku, opiekunowie zorganizują i przeprowadzą kolonię/wypoczynek.

Mamy duże doświadczenie w podobnych działaniach i nadal chcemy jak najlepiej służyć środowisku w tym zakresie.

Skip to content