Zakończenie roku szkolnego 2016/2017

Dzisiejszego poranka, mimo niepogody z pewnością z większą ochotą niż zazwyczaj wychodziliście z domu. Dziś ostatni dzień szkoły – zakończenie roku szkolnego 2016/17. Na uroczystej mszy św. celebrowanej przez naszego katechetę ks. Pawła Zawiślana zgromadzili się uczniowie z rodzicami i nauczyciele. Po raz pierwszy obecny był poczet sztandarowy naszej szkoły. Homilię rozpoczął ks. Katecheta od pytania: Jaki powinien być idealny nauczyciel? Padały różne odpowiedzi dzieci: miły, inteligentny, sprawiedliwy itp. Kapłan wskazał jednak na Chrystusa jako wzór nauczyciela, który jest łagodny, ale nie naiwny, pokorny i wymagający. On również daje nam wskazówki, jak należy właściwie wypoczywać. Ks. Katecheta przypominając słowa Ewangelii pomógł nam je odczytać: są to Ewangelia, Eucharystia i dobre uczynki względem bliźniego.

Koniec roku szkolnego to zawsze okazja do wielu wzruszeń. Jedni kończą szkołę, inni otrzymują promocję do następnej klasy. Są nagrody dla uczniów i dla nauczycieli. Uroczystość zakończenia roku szkolnego 2016/17 z pewnością przejdzie do historii z kilku ważnych powodów. Pierwszy to ten, że przestają istnieć gimnazja, a nasza szkoła od września stanie się znów szkołą podstawową ośmioklasową, ale z oddziałami gimnazjalnymi (klasy II i III). Zawieszony zostaje również zespół szkół.

Drugi powód to połączenie zakończenia roku szkolnego z pożegnaniem dwóch nauczycielek, które w tym roku odchodzą na zasłużoną emeryturę: pani Elżbiety Bek po 37 latach pracy i pani Małgorzaty Bogusz – po 35 latach pracy. Dyrektor szkoły Wiesław Job żegnając w imieniu całej społeczności szkolnej obie panie przypomniał przebieg ich kariery zawodowej, podziękował za lata pracy dydaktyczno-wychowawczej z dziećmi i przykład jaki dawały młodszym nauczycielom. Nie obyło się bez łez i wzruszeń, kiedy uczniowie klas III szkoły podstawowej żegnali razem z rodzicami swoje panie wychowawczynie.

 

Po raz pierwszy w historii naszej szkoły odbyło się uroczyste przekazanie sztandaru. Dyrektor szkoły podziękował chorążemu pocztu Dawidowi Kogutowi z kl. IIIB i jego zastępcy Janowi Trasie z kl. IIIA oraz uczennicom Oli Halczak i Ani Pęcak z kl. IIA, które im towarzyszyły. Opiekę nad sztandarem przejęli uczniowie: chorąży Jakub Korzeń z kl. IIB i uczennice Gabriela Rymek i Wiktoria Fryczek z kl. IA.

Nieodłączną częścią uroczystości kończącej rok szkolny jest nagradzanie uczniów wyróżniających się w nauce i w zachowaniu. Dyplomy, medale i statuetki otrzymali również wybitni sportowcy i czytelnicy. A rodzice uczniów kończących I etap edukacyjny – listy gratulacyjne. Nagrody ufundowała Rada Rodziców. Nagrodzeni zostali też uczniowie biorący udział w konkursach religijnych i wyróżniający się w życiu religijnym szkoły i parafii. Nagrody ufundował ks. Paweł Zawiślan.

Z końcem roku szkolnego wygasły umowy wolontariackie, jakie podpisywali nasi uczniowie tworzący Szkolne Koło Wolontariatu. Opiekunki koła panie Barbara Sowa i Elżbieta Ligęza podziękowały im za całoroczną pracę i zaangażowanie. „Idea wolontariatu sprzeczna jest z nagradzaniem, dlatego za swoją pracę nie dostajecie dziś nagród” – mówiła pani Barbara Sowa. „Waszą nagrodą jest uśmiech na twarzach, dobre słowo i poczucie spełnienia w działalności dla innych. Zachęcamy was do tego, byście kończąc gimnazjum, nie kończyli swojej przygody z wolontariatem. Pamiętajcie, że piękno i dobro zawsze idą w parze. Gdy będziecie mieć dobre serce, zawsze pozostaniecie piękni i młodzi.” Zebrani podziękowali wolontariuszom wielkimi brawami. Dyrektor szkoły zapowiedział również połączenie Szkolnego Koła Wolontariatu ze Szkolnym Kołem Caritas w przyszłym roku szkolnym

[pe2-gallery album=”http://picasaweb.google.com/data/feed/base/user/109628204909259691508/albumid/6434956784267934481?alt=rss&hl=en_US&kind=photo” ]