Zarządzenie Dyrektora Szkoły dot. nauczania stacjonarnego klas I-III oraz nauczania zdalnego klas IV-VIII

Szanowni Państwo, Nauczyciele, Rodzice i Uczniowie

zgodnie z najnowszym Rozporządzeniem MEiN do szkoły na nauczanie stacjonarne wracają uczniowie klas najmłodszych I – III. Nie zmienia się praca oddziałów przedszkolnego i zerówki. Działa również świetlica szkolna w swoich godzinach pracy. Klasy starsze IV – VIII, decyzją władz oświatowych, pozostają na nauczaniu zdalnym na zasadach ustalonych przeze mnie we wcześniejszych Zarządzeniach. Bez zmian organizowane są również konsultacje z przedmiotów egzaminacyjnych dla uczniów klasy VIII.

Poniżej Zarządzenie dot. powrotu uczniów klas I-III do nauki stacjonarnej oraz wytyczne MEiN, MZ i GIS dla klas I-III szkół podstawowych.

Dyrektor Szkoły mgr Wiesław Job

Wytyczne_MEiN,_MZ_i_GIS_dla_klas_I-III_szkół_podstawowych

Skip to content