Zarządzenie Dyrektora Szkoły dot. nauczania zdalnego wszystkich klas szkoły podstawowej od 22 marca do 9 kwietnia 2021r.

Szanowni Państwo, Nauczyciele, Rodzice i Uczniowie

zgodnie z najnowszym Rozporządzeniem MEiN na nauczanie zdalne od 22 marca do 9 kwietnia b.r. przechodzą uczniowie klas najmłodszych I – III . Klasy starsze IV – VIII, decyzją władz oświatowych, pozostają nadal na nauczaniu zdalnym na zasadach ustalonych przeze mnie we wcześniejszych Zarządzeniach. Nie zmienia się praca oddziałów przedszkolnego i zerówki. Bez zmian organizowane są również konsultacje z przedmiotów egzaminacyjnych dla uczniów klasy VIII.

Poniżej Zarządzenie dot. powrotu uczniów klas I-III do nauki zdalnej.

Dyrektor Szkoły mgr Wiesław Job

 

https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/wracamy-czasowo-do-nauki-zdalnej-w-szkolach

Skip to content