Zarządzenie Dyrektora Szkoły z dn. 19 października 2020r.

Proszę zapoznać się z zarządzeniem Dyrektora Szkoły dot. skierowania na zdalne nauczanie klasy VI

Zarządzenie zdalne kl6

Skip to content