E-dziennik – jak się zalogować?

Jak po raz pierwszy zalogować się do systemu edziennik-a UONET+?

Aby użytkownik mógł zalogować się do systemu UONET+, muszą być wprowadzone do systemu jego dane, w szczególności: imię i nazwisko oraz adres e-mail.

Dane użytkowników wprowadza do systemu sekretarz szkoły lub wychowawca oddziału – w przypadku uczniów i ich rodziców.

Podczas pierwszego logowania do systemu każdy użytkownik musi przeprowadzić procedurę zakładania (lub aktywacji) konta, która wiąże się z utworzeniem hasła dostępu do systemu.

Do przeprowadzenia procedury niezbędny jest adres strony startowej witryny systemu, który dla naszej szkoły jest taki: https://uonetplus.vulcan.net.pl/gminabobowa .


Poniższy film przedstawia opisaną procedurę rejestracji:

Adres mail można podać wychowawcy, w sekretariacie lub wysłać wiadomość  na adres  edziennik@zs-siedliska.pl w temacie maila wpisując klasę oraz imię i nazwisko swojego dziecka.

Skip to content