Informacja OPS Bobowa – stypendia

Ośrodek Pomocy Społecznej w Bobowej informuje:

W związku z weryfikacją dochodów rodzin, które w grudniu 2016 r. pobrały stypendium szkolne Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Bobowej informuje, że w celu uzyskania II tury stypendium szkolnego w nieprzekraczalnym terminie od dnia 03.04.2017 r. do dnia 10.04.2017r. należy złożyć w Ośrodku Pomocy Społecznej oświadczenia wraz z dokumentami potwierdzającymi sytuację  dochodową rodziny za miesiąc marzec 2017r.

Dokumentacja przyjmowana będzie w:

  • pokój nr 9 – Mieszkańcy Bobowej
  • pokój nr 2 – Mieszkańcy Berdechowa, Stróżnej, Jankowej, Sędziszowej, Brzanej, Siedlisk, Wilczysk

Niekompletne oświadczenia nie będą przyjmowane.

Dokumenty niezbędne do ustalenia dochodu rodziny za miesiąc marzec 2017r. to Oświadczenia/zaświadczenia o:

dochodach rodziny (tj. renta, emerytura, wynagrodzenie netto, dochód z pracy dorywczej, zasiłek rodzinny wraz  dodatkami, zasiłek dla bezrobotnych, stypendia charakterze socjalnym ze środków publicznych, dochód  gospodarstwa, wymiar KRUS za I kwartał 2017r.)

Świadczenia wychowawcze „Rodzina 500+”
nie wliczane są do dochodu rodziny

Skip to content