Kultywujemy świąteczne tradycje i zwyczaje – mimo pandemii

Przedświąteczny czas w szkole to, jak zwykle, przygotowywanie świątecznych dekoracji, ozdób świątecznych, wigilii klasowych, spotkań opłatkowych i przedstawień jasełkowych. Górny korytarz w szkole oświetliły wspaniałe, autorskie lampiony wykonane przez uczniów klas starszych pod opieką i wg pomysłu pani Agnieszki Śliwy-Klary. Najmłodsi, czyli uczniowie klas I – III wraz z wychowawczyniami od połowy listopada rozpoczęli przygotowania do ”Szkolnego spotkania jasełkowego”. Klasa III wraz z wych. p. Lucyną Gawlik- Bajorską przygotowywała do prezentacji  zwyczaje i obrzędy świąteczne oraz prowadzenie całego spotkania. Klasa IIa z wych. p. Małgorzatą Laskowską wraz z klasą IIb i wych. p. Magdaleną Przetacznik przygotowywały scenki jasełek. Klasa Ia  z wych. p. Aliną Skórską i klasa Ib z wych. p. Anną Motyką ćwiczyły śpiew kolęd i pastorałek, tworząc „anielski chór”. Pani Małgorzata Laskowska nadzorowała (po lekcjach) „produkcję” kartek świątecznych dla nauczycieli, nauczycieli emerytowanych i pracowników szkoły. Pani Anna Motyka przygotowała stroje do występu wszystkich małych aktorów (wypożyczone z teatrzyku „Marionetka”). Wszystkie młodsze klasy z wielką przyjemnością i z zapałem wykonywały ozdoby świąteczne, którymi zdobiły swoje sale lekcyjne. Ze względu na panujące obostrzenia sanitarne nie doszło, niestety, do premiery ”Szkolnego spotkania jasełkowego”. Wysiłek jednak nie poszedł na marne. Panie wychowawczynie (i 73 małych aktorów) szybko podjęły decyzję, by nagrać przygotowany program i zaprezentować go online.  Pan Paweł Szura podjął się tego trudu, nagrał i zmontował występy uczniów. Zapraszamy zatem do obejrzenia tego, co wspólnym wysiłkiem udało się nam osiągnąć – programu artystycznego oraz wysłuchania życzeń świątecznych i noworocznych w wykonaniu uczniów klas I – III.

Tekst Anna Motyka

Skip to content