Aktywny odpoczynek i relaks – wakacje na półkolonii w Siedliskach

Lato jest dla dzieci i młodzieży czasem odpoczynku. Jednak nie wszyscy uczniowie w pełni korzystają z możliwości wyjazdu poza miejsce zamieszkania. W tym roku szansą na prawdziwy relaks oraz zwiedzenie bliższej i dalszej okolicy stała się półkolonia zorganizowana w Zespole Szkół w Siedliskach przez Małopolską Izbę Rolniczą w dniach 16-29 sierpnia 2016 r.

Taka forma wypoczynku przeznaczona była dla dzieci rolników z terenu gminy Bobowa. „Koloniści” spotykali się w szkole codziennie o godzinie dziewiątej. Program dnia kończył się około godziny piętnastej. Młodzież, brała udział w zajęciach integracyjnych, plastycznych, sportowych oraz profilaktycznych.

Atrakcją turnusu były bliższe i dalsze wyjazdy i wycieczki krajoznawcze, między innymi do Bobowej (synagoga i cmentarz żydowski), Ciężkowic (Muzeum Przyrodnicze imienia Krystyny i Włodzimierza Tomków), Jastrzębi (Muzeum Etnograficzne Grociarnia), Wysowej (pobyt na basenie), Krakowa (Zoo, Rynek, Sukiennice), Nowego Sącza (kino Helios), Krynicy (Parkowa Góra, zwiedzanie miasta. Zorganizowano również zajęcia sportowe na terenie Siedlisk. Uczniowie mieli również okazję zobaczyć profesjonalny trening siatkówki reprezentacji Polski i Białorusi kobiet do lat dwudziestu.

Nad całością, jako kierownik, czuwał dyrektor Zespołu Szkół w Siedliskach –Wiesław Job z wesołym zespołem opiekunów w składzie: Justyna Śliwa, Tomasz Skórski, Mateusz Gębarowski. Opiekunowie nie żałowali starań, by uczestnicy spędzili ten czas najbardziej ciekawie i wesoło mając nadzieję, że ich podopieczni będą mile i długo wspominać minione dni.

Półkolonie jako forma wypoczynku mają bogatą tradycję jeszcze z dawnych lat. Sprawdzają się również we współczesnej rzeczywistości i dają dzieciom i młodzieży z małych środowisk szanse na ciekawsze wakacje.

Mateusz Gębarowski

Skip to content