Informacja dla rodziców i uczniów

INFORMACJA DYREKTORA SZKOŁY – KSZTAŁCENIE NA ODLEGŁOŚĆ

Szanowni Państwo,

Drodzy Rodzice i Uczniowie naszej szkoły!

Na dyrektorów szkół ministerstwo nałożyło obowiązek organizacji takiej pracy szkół. Dlatego zgodnie z zarządzeniami ministra oświaty ustaliłem zasady zdalnego nauczania prowadzonego przez naszą szkołę.

Zgodnie z decyzją ministra oświaty i wydanymi przez niego rozporządzeniami od 25 marca do 10 kwietnia 2020 r. realizujemy obowiązkowe kształcenie na odległość na platformie Classroom – Google.

Proszę dopilnować tego, aby Wasze dzieci zapisały się do swoich klas i przedmiotów (muszą mieć założone konta gmail) i w profilach umieściły swoje dane personalne, tzn. imię i nazwisko (zdjęcie nie jest wymagane). Kody do przedmiotów są na stronie szkoły.

Ich aktywność w klasach i systematyczna praca wg zasad ustalonych przez nauczycieli będzie podstawą do „zaliczenia” tego trudnego dla nas wszystkich okresu. Nauczyciele przekażą w sposób jasny i konkretny uczniom to, jakie treści oraz w jaki sposób będą monitorować i sprawdzać wiedzę uczniów oraz ich postępy w nauce.

Ponieważ nie jest możliwe w zdalnym nauczaniu przeprowadzenie sprawdzianów, kartkówek i innych form sprawdzania wiedzy w sposób nie kwestionujący samodzielności pracy uczniów nauczyciele zaproponują inny, wybrany przez siebie sposób. Uczmy ich wspólnie systematycznej i uczciwej pracy.

Dla poszczególnych oddziałów został opracowany tygodniowy plan realizacji treści programowych uwzględniający m.in.: równomierne obciążenie ucznia zajęciami w danym dniu, zróżnicowanie tych zajęć i możliwości psychofizycznych ucznia. Został on udostępniony na stronie internetowej szkoły.

Od dziś każdy nauczyciel będzie się kontaktował z uczniami na podane adresy mailowe oraz korzystał z różnych form pracy z uczniami w nauczaniu na odległość w miarę możliwości technicznych.

Bez zmian pozostaje dotychczasowa praca z dziećmi młodszymi i w klasach 1 – 3.

Dla Was, Rodziców, udostępniamy na stronie szkoły – do kontaktu – służbowe maile nauczycieli i wychowawców. W sprawie pytań i wątpliwości proszę o kontakt z sekretariatem telefonicznie: 18 35 40 170 lub drogą mailową: sekretariat@zs-siedliska.pl

Naszym priorytetem jest dobre przygotowanie uczniów klasy 8 do egzaminu kończącego szkołę, który zdają z języka polskiego, z matematyki i z języka angielskiego. Wszelkie sprawdzone informacje na temat egzaminów będziemy umieszczać na stronie szkoły i szkolnym fanpag’u.

Ufam, że wspólnie poradzimy sobie z tymi wyzwaniami jakie niesie nam niełatwa rzeczywistość. Równocześnie proszę Was o wyrozumiałość, cierpliwość i współpracę.

Starajmy się wspólnie razem zapewnić naszym dzieciom jak najlepsze warunki do edukacji. Proszę również pamiętać, że działania zarządzone w ramach bezpieczeństwa zdrowia są dla nas wszystkich teraz najważniejsze. Niech dbałość o siebie i najbliższych, o osoby starsze i samotne w sąsiedztwie będzie wyrazem naszej solidarności.

Dyrektor Szkoły
Wiesław Job

Siedliska, 25. marca 2020r.

Skip to content