Informacja OPS Bobowa – dożywianie na 2017 r.

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Bobowej informuje, że w celu uzyskania dożywiania dzieci w szkole na okres od stycznia do czerwca 2017r. kompletne wnioski należy składać w Ośrodku Pomocy Społecznej codziennie od poniedziałku do piątku.

Wnioski można pobrać w Ośrodku Pomocy Społecznej pokój Nr.2 Niekompletne wnioski nie będą przyjmowane

UWAGA!

  • Kryterium dochodowe uprawniające do przyznania pomocy wynosi 771,00 zł na osobę w rodzinie
  • Do dochodu rodziny nie wlicza się świadczeń przyznanych w ramach Programu „Rodzina 500 +”

Dokumenty niezbędne do złożenia wniosku o przyznanie dożywiania dzieci w szkole:

  • Dowód osobisty wnioskodawcy (rodzica)
  • Zaświadczenie od pracodawcy o dochodach netto za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku.
  • W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej: zaświadczenie lub oświadczenie o wysokości dochodu uzyskanego w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku oraz decyzje o formie opodatkowania
  • Zaświadczenie z ZUS / KRUS o otrzymywanych świadczeniach lub odcinek renty/ emerytury z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku.
  • Odcinek potwierdzający opłacanie składek KRUS za IV kwartał 2016 r.
  • Oświadczenie o kwocie pobranych świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej, np. dodatek mieszkaniowy, świadczenie opiekuńcze, świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny, zasiłek stały itp.
  • Oświadczenie o wysokości otrzymywanych alimentów.
  • Oświadczenie o powierzchni gospodarstwa rolnego lub nakaz płatniczy

Skip to content