Konsultacje stacjonarne dla uczniów klasy VIII

White Information Symbol Shape on Wooden Floor Against Blue Wall with Copyspace 3D Illustration

Od dnia 19 listopada co czwartek uczniowie klasy VIII mają możliwość uczestniczenia w szkole stacjonarnie w konsultacjach z przedmiotów egzaminacyjnych wg zasad określonych w ostatnim Zarządzeniu Dyrektora Szkoły. Szczegółowy harmonogram i podział na grupy przekazał uczniom Wychowawca klasy na platformie Classroom (Godzina Wychowawcza). W tym dniu nauczyciele przedmiotów egzaminacyjnych nie będą prowadzili videolekcji dla pozostałych klas. Zamiast tego materiały do lekcji zostaną umieszczone na Classroomie. Uczniowie klas zobowiązani są do zapoznania się z nimi i pozostawienia komentarza pod lekcją „Zapoznałem/am się”.

Dyrektor Szkoły – mgr Wiesław Job