Zarządzenie Dyrektora Szkoły dot. nauczania hybrydowego uczniów klas I-III

Szanowni Państwo, Nauczyciele, Rodzice i Uczniowie

zgodnie z najnowszym Rozporządzeniem MEiN na nauczanie stacjonarne hybrydowe przechodzą od 26 kwietnia b.r. uczniowie klas najmłodszych I – III . Harmonogram tego sposobu nauczania został ustalony ściśle wg wskazówek władz oświatowych i opublikowany w osobnym wpisie.

Klasy starsze, IV – VIII, pozostają nadal na nauczaniu zdalnym na zasadach ustalonych przeze mnie we wcześniejszych Zarządzeniach. Nie zmienia się praca oddziałów przedszkolnego i zerówki. Do dyspozycji naszych uczniów są świetlica i biblioteka szkolna. Bez zmian organizowane są również konsultacje z przedmiotów egzaminacyjnych dla uczniów klasy VIII.

Poniżej Zarządzenie dot. powrotu uczniów klas I-III do nauki stacjonarnej w systemie hybrydowym.

Dyrektor Szkoły mgr Wiesław Job

Skip to content