Certyfikat

Komunikat Dyrektora
White Information Symbol Shape on Wooden Floor Against Blue Wall with Copyspace 3D Illustration

W zawiązka z naszym zaangażowaniem się w akcję społeczną Instytutu Psychologii UJ nasza szkoła może się pochwalić Certyfikatem

Skip to content