Patriotyzm Jutra

Stowarzyszenie Przyjaciół Wsi Sędziszowa i Okolic realizuje od 1 maja do 15 grudnia 2015 roku projekt „Patriotyzm Jutra” – „Drogi do Niepodległej”. Uczestniczą w nim uczniowie Zespołu Szkół w Siedliskach i Szkoły Podstawowej w Sędziszowej (do lipca 2015 r. – obecnie są to uczniowie klas I Gimnazjum).

W ramach projektu zrealizowano już:

Edukacyjną wycieczkę po Ziemi Gorlickiej – 23 czerwca 2015 r.

Beneficjenci zwiedzali miejsca związane z „Bitwą pod Gorlicami”, Muzeum Regionalne w Gorlicach. Zwiedzanie wystawy i oglądanie dokumentalnego filmu o bitwie, w Pawilonie Historii Miasta Gorlice. Zwiedzanie skansenu w Szymbarku – „Sztab Operacji Gorlickiej – 1915”. Uczestnicy wycieczki brali udział w grze historycznej na Pustkach w Łużnej (znana nekropolia I wojny światowej z pieczołowicie odbudowaną gontyną). W Staszkówce zobaczyli słynny „Pomnik narodów” na wzgórzu 437, nazywanym „Patrią”. Pan Daniel Durlak szczegółowo zapoznał uczniów z faktami dotyczącymi „Bitwy Gorlickiej” i zwiedzanych nekropolii.

– Wycieczkę historyczną do Krakowa „Drogi do Niepodległej” 28 września 2015 r., która miała za zadanie odkrywanie przez beneficjentów związków Krakowa z czynem niepodległościowym.

Była to wycieczka uczniów Gimnazjum w Siedliskach w ramach projektu Muzeum Historii Polski „Patriotyzm Jutra 2015”, realizowanego przez Stowarzyszenie Przyjaciół Wsi Sędziszowa i Okolic we współpracy z Zespołem Szkół w Siedliskach i Szkołą Podstawową w Sędziszowej.

Uczniowie zwiedzili m.in. Muzeum Czynu Niepodległościowego – muzeum mieszczące się na krakowskich Oleandrach, w miejscu, z którego 6 sierpnia 1914 wyruszyła na tereny zaboru rosyjskiego Pierwsza Kompania Kadrowa Józefa Piłsudskiego.  Mieli niebywałą okazję oglądać dokumenty, pamiątki po Piłsudczykach, w tym po adiutancie Józefa Piłsudskiego Bolesławie Wieniawie Długoszowskim, który pochodził z Bobowej.

Jak wiemy Marszałek odwiedzał swojego adiutanta w Bobowej.

Kolejnym przystankiem był pomnik Józefa Piłsudskiego wraz z Legionistami obok gmachu Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” – tutaj, wysłuchali kolejnych wiadomości dotyczących walki Polaków o niepodległość, które młodzieży ciekawie przekazywał pan Grzegorz. Przewodnik pasjonat a z wykształcenia i historyk i geograf.

Na Wawelu zatrzymali się na chwilę przy grobie |Józefa Piłsudskiego.

Kolejnym etapem wycieczki było przejście najstarszą ulicą – Kanoniczą a potem Drogą Królewską na Rynek Główny. W tym miejscu wspomniano wielkie polskie zwycięstwo nad Krzyżakami – Hołd Pruski (1525 rok), zryw powstańczy, czyli Insurekcję Kościuszkowską (1794 rok). Zobaczyli miejsce gdzie na krakowskim Rynku Najwyższy Naczelnik Siły Zbrojnej Narodowej w czasie insurekcji kościuszkowskiej mówił „Ja, Tadeusz Kościuszko, przysięgam w obliczu Boga całemu Narodowi Polskiemu…”.

Idąc dalej Drogą Królewską zatrzymali się pod domem Jana Matejki.

Wycieczka „Szlakiem Niepodległości” zakończyła się przy Grobie Nieznanego Żołnierza i Pomniku Grunwaldzkim, które są znakomitymi symbolami bohaterstwa i patriotyzmu. Uczestnicy wycieczki dowiedzieli się, że Pomnik Grunwaldzki w 1910 roku na 500 lecie Bitwy pod Grunwaldem ufundował Jan Ignacy Paderewski. Polski wirtuoz fortepianu, późniejszy pierwszy premier Wolnej Polski, mieszkający przez kilka lat w Kąśnej Dolnej, wiosce leżącej niedaleko i Sędziszowej i Siedlisk.

Edukacyjne warsztaty wyjazdowe do Kąśnej Dolnej i Bobowej

Beneficjenci zwiedzili dworek w Kąśnej Dolnej i i zapoznali się z postacią Jana Ignacego Paderewskiego – Premiera Odrodzonej Polski. Odwiedzili „Zamek” – dwór rodziny Długoszowskich w Bobowej (obecnie Szkoła Muzyczna), w którym mieszkał adiutant Marszałka Józefa Piłsudskiego – Bolesław Wieniawa Długoszowski. Józef Piłsudski odwiedzał kilkakrotnie w Bobowej swojego adiutanta.

Opiekunami na wyjazdach byli: pani Agnieszka Śliwa – Klara, pan Daniel Durlak, pan Paweł Szura – nauczyciele Zespołu Szkół w Siedliskach, pani Anna Durlak – Ligęza – wicedyrektor Zespołu Szkół w Lipnicy Wielkiej. Kierownikiem wycieczek była pani Anna Wiejaczka.

– Nadal trwają w Zespole Szkół w Siedliskach warsztaty historyczne i muzyczne w ramach projektu.

„Patriotyzm Jutra” to ogólnopolski Program grantowy, który służy odkrywaniu i upowszechnianiu wiedzy z zakresu historii Polski oraz wspiera inicjatywy angażujące społeczności w działania poświęcone pielęgnowaniu i promowaniu lokalnego dziedzictwa i kultury.

Jest to program Muzeum Historii Polski wspierający organizacje pozarządowe i samorządowe instytucje kultury realizujące projekty z zakresu edukacji historycznej i patriotycznej.

Skip to content