Sprzątamy dla Polski!

7 października uczniowie klas VII-VIII zaopatrzeni w worki i jednorazowe rękawiczki  uczestniczyli w IV edycji akcji ekologicznej „Sprzątamy dla Polski”, objętej honorowym patronatem Prezesa Rady Ministrów. Rozpoczęto ją pogadanką na temat bezpieczeństwa oraz głównych celów akcji. Młodzież sprzątała teren wokół szkoły i kościoła, drogę w Siedliskach i część lasu. Dzięki pięknej, słonecznej pogodzie akcja przebiegła szybko i sprawnie, a efekty pracy uczniów były zadowalające. Czynny udział w tym przedsięwzięciu dał uczniom do zrozumienia, że należy dbać o swoje środowisko oraz czystość otoczenia.

Głównym celem akcji było rozbudzenie świadomości ekologicznej uczniów i odpowiedzialności za środowisko naturalne. Akcja miała również na celu pokazanie  uczniom,  że  rozwiązaniem  problemu  zaśmieconego  środowiska nie  jest  tylko  coroczna    zbiórka  śmieci,  lecz  głównie  zmiana  nawyków  w codziennym życiu, segregacja i umiejętne gospodarowanie odpadami.

Tekst: Katarzyna Kostrzewa-Krok, Foto: Katarzyna Kostrzewa-Krok, Alicja Obrzut

Skip to content